متن آهنگ پای ثابتم محسن ابراهیم زاده | سایت کافی میکس