متن آهنگ تو بودی جی دال و پارسالیپ | سایت کافی میکس