متن آهنگ بله اولمازدی گرک آصف محرم اف | سایت کافی میکس