متن آهنگ اولورم من سنین اوچون علی پرمهر | سایت کافی میکس