متن آهنگ امیر ای اچ و علی سان بوی و ایمان زندی | سایت کافی میکس