دیگه تموم شده صبر منم
جایی نمونده دنبالت سر نزم
یادته میگفتی خیلی بدم
حالا تنها تو خیابونا پرسه زدم
دلم میخاست کنارم بودی تو
دلم شکست اخر چرا اینجوری شد
به من بگو اگه برات کم بودم
غمگین ترین اتفاقه رفتن تو
نمیدونی چقدر برات حرف دارم
چقد دلتنگم وقتی نیستی کنارم
همش تو خیالم پیشت میشینم
ولی هیشکیو به جای تو نمیارم
گفتم وابستتم پیشم بمون
منتظر موندن ولی بی فایده بود
کل شهر منو یاد تو میندازه
این خاطرات لعنتی پیش منه تا کی
نمیدونی که چه حالی دارم
دیگه سکوت میکنم من بعد تو راحت
خلوت میکنم تو نبودت
حالم بد میشه اسمتو رو که میارن
نمیری هیچ جوره از یاد من
دوست نداره هیچکی اندازه من
یه کاری کردی دیوونه شم
پشت کردی به خاطراتت حتی به من
نمیدونی چقدر برات حرف دارم
چقد دلتنگم وقتی نیستی کنارم
همش تو خیالم پیشت میشینم
ولی هیشکیو به جای تو نمیارم
گفتم وابستتم پیشم بمون
منتظر موندن ولی بی فایده بود
کل شهر منو یاد تو میندازه
این خاطرات لعنتی پیش منه تا کی